Rreth nesh

Lokacioni i Fabrikës eshte ne Ferizaj, tek ish Kombinati i Drurit- Tefik Çanga me sipërfaqe prej 4000m2 objekte prodhuese dhe 2000m2 depo.

Ne jemi Lider ne prodhimin dhe shitjën e produkteve tona ne Kosovë, dhe me eksport ne vendet fqinje( Maqedoni, Mal të Zi, Serbi) gjithashtu me prezencë në rritje në vendet perëndimore.

Divani është prodhues i orientuar ne nevojat dhe kërkesat konsumatore, me tendencë te përmirsimit te dizajnit dhe rritjes së kapacitetit ne vitet e ardhshme.